Het ongelofelijke belang van een constructieberekening fundering

We vertellen je ongetwijfeld niets nieuws wanneer we zeggen dat de fundering ongetwijfeld één van de belangrijkste onderdelen vormt van je woning. Dit is het gevolg van het feit dat het pand hier nagenoeg volledig door wordt gesteund of ondersteund. Op het ogenblik dat er problemen optreden met de fundering kan dit dan ook snel meer dan behoorlijke gevolgen hebben. Het gebeurt bijvoorbeeld in de praktijk niet zelden dat er dan een zogenaamde verzakking optreedt. Bovendien bestaat het risico ook dat je wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld scheuren of barsten. Gelukkig is het door het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering perfect mogelijk om het risico op dergelijke schade in te kunnen perken. Hoe? Dat lees je hier op deze pagina!

Waarvoor dient een constructieberekening fundering? 

Op het moment dat je een fundering gaat realiseren voor je (nieuwe) woning is het altijd van belang om een constructieberekening fundering uit te laten voeren. Voor alle duidelijkheid, dit is niet alleen belangrijk, daarnaast is het ook verplicht. Je hebt deze berekening namelijk in de praktijk nodig voor het aanvragen van je omgevingsvergunning. Wanneer deze berekening laat uitvoeren zal er worden bepaald welke fundering er is vereist om de geplande constructie te kunnen realiseren. Op deze manier kan worden voorkomen dat er tijdens, maar zeker ook na afloop van het bouwproces schade zal ontstaan. Enkele voorbeelden van dergelijke schade kunnen dan zijn:

  1. Barsten of scheuren die optreden in de constructie; 
  2. Een mogelijke (gedeeltelijke) verzakking van het pand; 

De fundering vormt mogelijks het belangrijkste onderdeel van een woning. Dit niet in het minst omdat ze verantwoordelijk is voor het dragen van de volledige constructie. Wanneer het daar fout mee gaat is het dan ook in de praktijk perfect mogelijk dat dit de volledige waarde van je woning aan kan tasten. Met een constructieberekening kan je dit probleem perfect voorkomen.

Waarom is een constructieberekening fundering zo belangrijk?

Het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering is niet alleen zeer belangrijk, daarnaast is het in de praktijk ook gewoon verplicht. Dat hoeft helemaal niet te verbazen, integendeel. In het verleden was er van een dergelijke verplichting vaak nog geen sprake. Dat zorgde er toen voor dat er wel eens sprake was van fundering gerelateerde problemen. Dergelijke issues zien we tegenwoordig een flink stuk minder. Dit uiteraard als gevolg van het verplicht moeten uitvoeren van een dergelijke berekening. In principe zijn er dan ook alleen maar voordelen aan verbonden.

Met welke kosten moet je ongeveer rekening houden?

De kosten die je zal moeten betalen voor het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering zijn afhankelijk van verschillende zaken. In eerste instantie zal er namelijk worden gekeken naar het soort fundering waarvan sprake is. Wat dit betreft kan je denken aan kosten zoals:

  • Tussen 1.000 & 1.500 euro bij een strookfundering;
  • Tussen 500 & 750 euro wanneer er sprake is van funderingspalen; 

De exacte kosten die aangerekend zullen worden zullen in de praktijk nog worden beïnvloed door een aantal andere factoren. Je kan op dit vlak onder meer denken aan de locatie waar de constructeur zich bevindt. Is dat ver van jouw woning of de plaats van het project? Dan is het mogelijk dat er nog bepaalde voorrijkosten zullen worden aangerekend. Deze kunnen het uiteindelijke prijskaartje van dit project uiteraard nog enigszins beïnvloeden.