Alles wat je moet weten over magneetventielen

Een magneetventiel is een onderdeel van een systeem waarin gas of vloeibare stoffen gebruikt worden. Het ventiel zelf bestaat kort gezegd uit een klep die door een elektromechanisch systeem wordt aangestuurd. De magneet in dit mechanisme zorgt er dan voor dat de betreffende klep open of dicht kan worden gezet. Hierdoor is het mogelijk om de toevoer of doorstroom van gas of een vloeistof te regelen. Er zijn vier verschillende soorten magneetventielen die we in dit artikel zullen omschrijven en wat de werking van de ventielen is. Het gaat hierbij om direct gestuurde ventielen, indirect gestuurde ventielen, semidirect gestuurde ventielen en magneetventielen die door druk gestuurd worden.

Direct en indirect

Magneetventielen maken gebruik van een solenoïde om de klep te kunnen openen en sluiten. Een solenoïde is een spoel die elektrisch aangestuurd wordt en op het moment dat er spanning op komt te staan de klep kan openen of sluiten. Een direct gestuurd magneetventiel is gemaakt met een spoel van weekijzer. Zodra er spanning op deze spoel komt te staan zal de kern van de spoel aangetrokken. Hierdoor opent de klep in het ventiel. Deze kan gesloten worden door de spanning van de spoel af te halen. Als het gaat over een indirect gestuurd magneetventiel, dan wordt er ook wel over een servogestuurd ventiel gesproken. Dat is een magneetventiel die uitgerust kan zijn met een membraan of een zuiger. Het membraan of de zuiger worden aangestuurd door verschildruk waardoor de klep geopend of gesloten kan worden.

Semidirect en gestuurd door druk

In tegenstelling tot een indirect gestuurd ventiel, maakt een semidirect gestuurd magneetventiel geen gebruik van verschildruk. Een semidirect gestuurd ventiel combineert die van een direct en indirect ventiel. Door gebruik te maken van een solenoïde en door gebruik te maken van druk, kan de klep geopend of gesloten worden. Dit is altijd onder een bepaalde druk. Een druk gestuurd ventiel kan geopend worden door gebruik te maken van een hulpmedium. Deze twee typen magneetventielen worden over het algemeen ingezet bij het gebruik in installaties waarin schone stoffen zoals gas of vloeibare stoffen worden doorgevoerd.

Bron:

https://magneetventielshop.nl/apps/magneetventiel/water/magneetventiel-water/

magneetventielen