Belang van AED’s in de bouwsector

De noodzaak van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) op plekken als sportclubs, scholen en winkelcentra wordt steeds duidelijker. Een AED kan namelijk het leven redden van iemand die een plotselinge, levensbedreigende hartritmestoornis doormaakt door middel van een elektrische schok, ook wel defibrilleren genoemd. Specifiek gericht op de bouwsector, die vaak risicovolle en fysiek veeleisende arbeidsomstandigheden kent, kan de aanwezigheid van een AED uitermate belangrijk blijken.

Ongevallen en hartaandoeningen in de bouw

Bouwterreinen brengen inherent risico’s met zich mee, waaronder valpartijen, letsels door machines en gevaarlijke stoffen. Echter, situaties die hartlongreanimatie (CPR) en defibrillatie vereisen, zoals hartaanvallen of hartstilstanden, worden niet altijd direct geassocieerd met de bouwsector. Toch zijn dit uiterst serieuze situaties die zich kunnen voordoen, en waarbij snelle hulp cruciaal is.

Hart- en vaatziekten, veroorzaken veel sterfgevallen in Nederland en het is bekend dat de overlevingskans bij hartfalen 10-12% daalt per minuut zonder interventie. Een AED ter plaatse kan de tijd tussen het moment dat de hartstilstand optreedt en het moment dat defibrillatie plaatsvindt inleiden, significant verkorten.

Hier een voorbeeld van ongeval in de bouw

AED’s aanschaffen of huren

Hoewel elke seconde telt bij een plotselinge hartstilstand, is het aanschaffen van een AED voor enkele bedrijven een uitdaging vanwege budgetbeperkingen. Daarom kan het huren van een AED een aantrekkelijk alternatief zijn. Deze service kost minder op de korte termijn en kan bedrijven nog steeds voorzien van de nodige apparatuur om levensreddende zorg te bieden op de werkplek.

AED verhuurbedrijven leveren vaak ook onderhoudsdiensten, zoals regelmatige checks om ervoor te zorgen dat de defibrillator naar behoren werkt, evenals de vervanging van batterijen en elektroden wanneer dat nodig is.

Training en bewustwording

Het is cruciaal dat arbeiders weten hoe ze moeten handelen in een noodgeval, en dat betekent ook het correct bedienen van een AED. De meeste AED’s zijn ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid en bieden gesproken instructies om gebruikers stap voor stap door het reanimatieproces te leiden.

Niettemin, is het aan te bevelen om specifieke AED-trainingen te volgen. Hoewel onopgeleide omstanders zeker levens kunnen redden met een AED, kan training nuttig zijn om vertrouwd te raken met de werking van het apparaat, en om het reactievermogen en de nauwkeurigheid in een noodgeval te verbeteren.

Hoewel een AED op een bouwplaats niet wettelijk verplicht is, kan het zeker een noodzaak zijn, gezien de potentiële levensreddende functie ervan. De aanwezigheid van een AED en het waarborgen van voldoende training onder werknemers kan ervoor zorgen dat de bouwplaats een veiligere werkomgeving wordt. Of het nu gaat om aankoop of huur, het overwegen van een AED op de werkplek kan een echt verschil maken in het geval van een levensbedreigende situatie.