Hoe wordt een beregeningsinstallatie aangelegd?

Iedereen die wel eens door een echt droge zomer heeft gezeten, weet wat de invloed van deze droogte kan zijn op de planten en gewassen die het water zo nodig hebben. Om te voorkomen dat je straks met een tuinslang in de weer bent, kan je ervoor kiezen om een beregeningsinstallatie aan te laten leggen. Hiermee wordt je tuin of je land via een natuurlijke bron beregend en hoef je je niet langer zorgen te maken over de staat van je tuin in een droge periode. Maar hoe wordt zo’n installatie door Neutel beregening aangelegd?

 

Het begint met een gesprek
Zoals zo vaak, begint het aanleggen van een beregeningsinstallatie altijd met een gesprek op locatie. Hier wordt gekeken naar je grond en worden je wensen opgeschreven. Immers; niet iedereen wil hetzelfde voor de tuin en waar wensen verschillen, moet eerst goed geïnventariseerd worden wat er mogelijk is. Ook wordt gekeken naar de grond waar je op woont. Het water dat je planten gaat beregenen, is namelijk grondwater. En elke grondsoort gaat anders om met grondwater; bij veengrond zit het water vaak ergens anders dan bij zandgrond en dus zal eerst goed gekeken moeten worden waar je woont en wat er verwacht kan worden bij de boring.

 

De bronboring

Een bronboring is een boring naar grondwater. Dit gaat met gespecialiseerde apparatuur, die soms behoorlijk diep kan gaan. Dat is niet altijd nodig, maar wanneer dat wel zo is, heb je de mogelijkheid om tot het grondwater te komen. De bronboring gaat gepaard met het omhoog zuigen van de grond, zodat er een boorprofiel gemaakt kan worden. Aan de hand van dit profiel, kan de specialist direct zien waar het grondwater zich bevindt en waar dus een filter aangebracht moet worden om te voorkomen dat het grondwater straks helemaal vertroebeld naar boven komt. Is dit allemaal eenmaal bepaald, dan wordt het boorgat weer afgedicht en kan er overgegaan worden op de volgende stap.

 

Het aanleggen van de leidingen

Vervolgens moeten de leidingen aangelegd worden. Deze leidingen vervoeren het water van de beregeningspomp – die het grondwater omhoog pompt – naar de sproeiers. Deze leidingen worden ondergronds gelegd, dus je tuin zal kortstondig opengehaald worden. Ook dat gebeurt met gespecialiseerde apparatuur, waarmee de schade aan je tuin zo klein mogelijk gehouden zal worden. Meestal zal je er na twee weken niet zo veel meer van zien; de natuur heeft de fijne eigenschap dat het dit soort schade zeer snel weer kan herstellen.

 

Het onderhoud
Als de pomp, de leidingen en de sproeiers eenmaal hun werk doen, is het belangrijk dat de gehele installatie regelmatig onderhouden wordt. Immers; onder de grond staan de leidingen bloot aan vocht en vorst, waardoor het belangrijk is dat ze elk jaar even goed schoongemaakt worden. Meestal vindt dit onderhoud plaats in de lente en aan het einde van de herfst, zodat ze lang in goede staat blijven en je niet bang hoeft te zijn dat de leidingen plotseling de geest geven en je weer helemaal opnieuw aan de slag kan met je installatie.