Waarvoor gebruik je egaline?

Wie een betonnen vloer wil egaliseren gebruikt hiervoor het egalisatiemiddel egaline. Egaline is een speciale mix in droge poedervorm en is o.a. verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Voorbereiding egaline behandeling

Om de vloer goed te egaliseren moet deze allereerst stofvrij gemaakt worden. Vervolgens moet de vloer met een voorstrijkmiddel worden behandeld. Dit voorstrijkmiddel zorgt ervoor dat de vloer de egaline specie niet opzuigt en dus zijn effectiviteit verliest. 

Zodra de vloer is behandeld met het voorstrijkmiddel en de vloer is goed droog, dan dient de vloer nogmaals goed stofvrij gemaakt te worden.

Om egaline aan te maken wordt per 25 kg 6 liter schoon leidingwater gebruikt. Het is belangrijk dat de egaline machinaal gemengd wordt, teneinde deze echt helemaal goed egaal en zonder klonten te krijgen. De hoeveelheid te gebruiken egaline ligt op 1,5 kg per m2. 

Egaline aanbrengen

De egaline moet vervolgens binnen een half uur maximaal verspreid worden over de vloer. Hiervoor is een vlakspaan nodig. Zodra de egaline eenmaal ligt is het belangrijk deze ook nog met een prikroller te bewerken, zodat er geen luchtbelletjes opdrogen op de oppervlakte.

Drogingsproces

Het beste is om de met egaline behandelde vloer te laten drogen in een tochtvrije ruimte. Hierdoor kan de vloer het beste afgedekt worden met zeil – wat natuurlijk niet op de vloer mag liggen. 

Een met egaline behandelde vloer kan dienen als ondergrond voor een gietvloer bijvoorbeeld.