Beveilig uw pand met een Dahua camera

Dit artikel gaat over enige aspecten van de externe bewaking van bedrijfsgebouwen met beveiligingscamera’s. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de titel van dit artikel, namelijk beveilig uw pand met een Dahua camera.

Vigilantie

Je kunt je ogen niet overal hebben. Dat geldt ook voor de bewakers van je bedrijf. Maar je wilt toch niet een groot aantal van hen betalen. Met beveiligingscamera’s kan je visueel toezicht op veel plaatsen houden, zonder dat je daar legio mensen voor nodig hebt. Met goed geplaatste camera’s kan de bewaking worden geconcentreerd in een punt. Met beeldschermen kan zo je hele bedrijf in de gaten worden gehouden. Met uitzondering van misschien een paar routinerondes lopen, komen de bewakers alleen in actie als er op een beeldscherm iets verdachts wordt opgemerkt, wat nader onderzoek vraagt of zelfs een melding bij de politie rechtvaardigt.

Vastleggen van videobeelden

Het vastleggen van beelden is natuurlijk erg zinvol, want dan kan er achteraf worden teruggezien wat er gebeurde. Als er iets aan de aandacht van de bewakers ontsnapte, kunnen videobeelden de politie helpen bij het onderzoek van bijvoorbeeld een sabotagegeval.

Bewaking van niet-bedrijfspanden

Bewakingscamera’s zijn ook nuttig voor gebouwen met andere doeleinden dan bedrijfspanden, zoals woningen, scholen en overheidsgebouwen. Behalve overheidsgebouwen hebben dat soort panden doorgaans geen bewakers. Ter afschrikking kunnen wel felle lampen worden geplaatst, die met een bewegingssensor werken. Die sensoren dienen wel goed te worden afgesteld, opdat ze bijvoorbeeld niet op een vogel reageren. Beveiligingscamera’s dienen om beelden vast te leggen voor latere analyse, nadat er iets is gebeurd. Als het om een diefstal gaat, kan de politie met die beelden wellicht de daders achterhalen.

Privacy

De privacy van personen is een gevoelig onderwerp. De overheid heeft privacyrichtlijnen opgesteld. Alleen al de publiciteit rond een mogelijke inbreuk op die richtlijnen doet je bedrijf geen goed. Bij privacy gaat het niet alleen om wat de apparatuur doet, maar ook hoe je ermee omgaat. Hoe je de vastgelegde videobeelden behandelt bijvoorbeeld.

Dahua

Deze paragraaf gaat kort in op het merk in de titel van dit artikel: beveilig uw pand met een Dahua camera. Dahua is een bedrijf dat is gevestigd in China. Het biedt een breed scala aan beveiligingscamera’s. Niet alleen voor gebruik buiten, waarop in dit artikel het accent ligt, maar ook voor binnen gebouwen. Uiteraard biedt Dahua tevens beeldschermen en apparatuur voor de opslag van videobeelden. Tenslotte, beveilig uw pand met een Dahua camera ip camera, maar houd wel rekening met de privacyrichtlijnen van de overheid. Niet altijd heiligt het doel de middelen.