Duurzaam wonen is mogelijk

Dit artikel gaat over duurzaam wonen. Wat wordt daarmee bedoeld, waarom is dat belangrijk, wat is het nut van warmtenetten en wat doet de overheid. Maar eerst wat houdt duurzame energie in.

Duurzame energie

Hoewel er in Nederland voor de opwekking van elektrische energie meer windmolens komen, maar ook getijdencentrales, geothermie en andere vormen van energie-opwekking, komt het gebruik van fossiele brandstoffen nog veel voor. Als die er niet voor worden gebruikt, praten we van duurzame energie. Ook het gebruik van afval voor de opwekking van elektrische energie kan duurzaam zijn, als er niet gerecycled kan worden. Het gebruik van fossiele brandstoffen is niet duurzaam, omdat er beperkte voorraden van zijn.

Duurzaam wonen de oplossing

Vergelijkbaar met de opwekking van elektrische energie wordt met duurzaam wonen bedoeld dat er geen fossiele brandstoffen worden verbrand. In een woning doelen we dan op het gebruik van aardgas voor de verwarming en het koken. Als we het gasverbruik verminderen door goede woningisolatie en gebruikmaken van bodemwarmte, een warmteboiler, infraroodverwarming enzovoorts, dan wordt dat ook wel duurzaam wonen genoemd. Daarnaast valt de opwekking van elektrische energie door de plaatsing van zonnepanelen daar onder. Zeker nu veel elektriciteitscentrales nog op fossiele brandstoffen werken.

Waarom is duurzaam belangrijk

Zoals is gezegd, raken de voorraden van fossiele brandstoffen ooit op. Kijk maar naar de aardgasvelden. Dus het gebruik van alternatieve energiebronnen wordt ook om die reden steeds belangrijker. Maar er is nog een andere belangrijke reden om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en dat is de CO2-emissie. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Die CO2 veroorzaakt het broeikaseffect en daarmee een klimaatverandering. We zien gletsjers verdwijnen, ijsberen die moeilijk aan voedsel komen, koraalriffen die afsterven enzovoorts. Ook het weer wordt extremer, zoals lange droogteperiodes.

Warmtenetten

Bij steeds meer bouwprojecten wordt gasloos gebouwd. De woningen krijgen geen aardgasaansluiting meer, maar worden aangesloten op een warmtenet. Daar zijn diverse vormen van: blok-, wijk- en stadsverwarming. Met name de laatstgenoemde is erop gericht om duurzame warmtebronnen te gebruiken, zoals restwarmte van allerlei bedrijven, aardwarmte, waarbij men veel dieper gaat dan bij bodemwarmte, afvalverbranding en warm afvalwater. Je hoeft dan als huiseigenaar niet zelf die investeringen te doen, je bespaart ruimte in je woning en neemt de risico’s weg van het gebruik van gas.

Er zijn veel partijen die helpen bij het installeren van installaties die bodemwarmte kunnen voorzien. Geohita is er één van, voor meer info, zie de website: geohita.nl.

De overheid

De overheid legt steeds meer nadruk op het gebruik van duurzame energie. Allerlei projecten die zijn gericht op het gebruik van duurzame energie worden gestimuleerd. Het gebruik van elektrische voertuigen wordt bevorderd. De huiseigenaar wordt niet vergeten. Daaraan wordt hulp geboden om energie te besparen en te investeren in duurzame energie.