Wat doet de schoorsteenveger?

Vegen van de schoorsteen is nodig om de schoorsteen, het rookkanaal en de haard schoon te maken. Door deze schoonmaakbeurt wordt roetbrand en gasuitstoot voorkomen. Voor brandpreventie is het verstandig om jaarlijks een schoorsteenveger je schoorsteen te laten schoonmaken.

Waarom is dit zo belangrijk?

Schoorsteen vegen doe je eigenlijk om twee belangrijke redenen, namelijk om te controleren of je op de juiste manier brandt en om roetbranden te voorkomen. Roet in de schoorsteen vergroot de kans op schoorsteenbrand, daarnaast kunnen er ook verschillende milieuonvriendelijke gassen vrij komen. Het is dus van belang om je schoorsteen minimaal 1 keer per jaar te laten vegen.

Hoe werkt schoorsteenreiniging?

Het laten vegen van je schoorsteen duurt ongeveer 10 á 30 minuten. Tijdens de klus wordt de schoorsteengeveegd en zullen roetdeeltjes uit de schoorsteen in de haard of kachel terechtkomen. Op het moment dat de kachel of haard op de juiste manier is geïnstalleerd zal er tijdens het vegen niet veel roet vrij komen.  Voor de verzekering is het belangrijk om een bewijs te vragen dat de schoorsteen is geveegd door een schoorsteenveger. Zo kan je bij schoorsteenbrand aantonen dat de schoorsteen geveegd is.

Waardoor ontstaan de roetdeeltjes?

Als er tijdens de verbranding een overschot aan koolstof is ontstaan er roetdeeltjes. Roet bestaat dan ook voor 80 tot 90% uit koolstof. De rest bestaat uit waterstof. Doorgaans ontstaat roet door slechte verbranding, doordat het hout vochtig is of op een verkeerde manier wordt verbrandt. Een moderne kachel is nodig voor een schone verbranding. Daarnaast is het ook belangrijk om goed droog hout te stoken om roet in de schoorsteen te beperken.