4 Tips bij afbraakwerken van gebouwen

Niets heeft het eeuwige leven, soms moet het oude plaats maken voor het nieuwe. Bij afbraakwerken komt er behoorlijk wat om de hoek kijken, een goede planning mag daarom zeker niet ontbreken. Met deze tips bij het slopen van gebouwen kunnen de afbraakwerken in goede banen worden geleid.

  1. Wanneer een deel van een pand gesloopt gaat worden, en de rest bewoond blijft of gebruikt wordt door personeel om werkzaamheden te verrichten, moeten de afbraakwerken goed afgestemd worden op het reilen en zeilen van de gebruikers.
  2. Zorg dat de omgeving op de hoogte is van de sloop voordat de werkzaamheden aanvangen. Naast geluidsoverlast en mogelijke stofontwikkeling zal er vaak ook parkeerruimte worden ingenomen door werkvoertuigen. Houd de buren op de hoogte, dan worden problemen achteraf voorkomen.
  3. Afval bestaat niet, bijna alles wat gesloopt wordt kan worden hergebruikt. Dat is goed voor de klant, die blijft niet zitten met bergen aan restmateriaal. Het is ook goed voor het milieu, want materialen kunnen weer een nieuwe bestemming krijgen. Tijdige scheiding van restmateriaal is daarbij wel een voorwaarde.
  4. Houd er rekening mee dat er in veel panden gevaarlijke stoffen of andere potentieel gevaarlijke situaties aanwezig kunnen zijn. Denk aan asbest, elektra of gasleidingen. Ga nooit slopen zonder de locatie te inspecteren en vraag bij voorkeur een bouwplan op.

Iets moois bouwen begint met het oude af te breken. Maak een goede start en sloop met beleid.