De winst van biobased verpakkingen

Biobased verpakkingen zijn verpakkingen gemaakt van materialen die zijn afgeleid van biologische bronnen in plaats van aardolie (fossiele brandstof) bronnen. Als zodanig verwijst biobased verpakking naar de oorsprong of bron van materialen, wat wijst op de eerste stappen van de volledige levenscyclus van een verpakkingsoplossing.

Biobased verpakkingsoplossingen gemaakt van papier of hout bestaan ​​al tientallen jaren. Door groeiend onderzoek en implementaties rond deze oplossingen is het echter gelukt om nieuwe, efficiëntere materialen te genereren die de bescherming van een product verhogen. 

Biobased verpakkingen maken daarmee deel uit van het toenemende aantal mogelijkheden op het gebied van duurzame verpakkingen, Meer weten over biobased verpakkingen en andere actuele mogelijkheden voor beschermende verpakkingen? je kunt veel biobased verpakkingen voor je bedrijf vinden bij Ecolinq verpakkingen.

Wat zijn de verschillende soorten biobased verpakkingen?

Veel verpakkingen worden gemaakt op basis van natuurlijke vezels: denk hierbij aan papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen, maar ook bamboe, kokosvezels of bananenbladeren, maar ook afval uit de agrarische industrie.

Andere verpakkingen zijn van biobased plastic, waarbij  n nieuwe innovatieve oplossingen alternatieven zoals onder meer maïs, suikerriet of suikerbieten als bron worden gebruikt. Biobased plastic verpakkingen omvatten materialen zoals PLA, bio-PE, Bio-PET, PBA, cellofaan of natuurlijk rubber. NEOPS®, het nieuwe innovatieve bioplastic van Knauf, valt ook in deze categorie.

Wat zijn de voordelen van biobased plastic verpakkingen?

Ze dragen bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en ze verminderen de uitstoot van broeikasgassen. De meeste biobased verpakkingsoplossingen produceren minder en schonere uitstoot tijdens hun productieprocessen. Dit wordt versterkt wanneer ze worden opgenomen in modellen voor circulaire economie.

Het zorgt daarnaast voor de verhoging van de efficiëntie van hulpbronnen. Sommige moderne biobased plastic verpakkingsoplossingen bieden zelfs vergelijkbare of superieure beschermingsmogelijkheden in vergelijking met traditionele polymeren, zoals de Ecolinq verpakkingsmaterialen. Dit omvat bescherming tegen transport en milieuschade. Dit vermindert op zijn beurt de behoefte aan extra transport en energieverbruik in verband met producten die tijdens de distributiecyclus zijn beschadigd. Passende biobased verpakkingsoplossingen voor de voedingsindustrie kunnen ook de houdbaarheid van producten helpen verlengen.

Biobased verpakkingen zijn gemakkelijk afbreekbaar

Het vermogen van biobased verpakkingen om na gebruik af te breken, is sterk afhankelijk van de eigenschappen van elk materiaal. Er zijn echter twee mogelijkheden om verpakkingsafval af te breken:

-Biologische afbraak omvat het vermogen van sommige materialen om te ontleden in eenvoudiger chemische elementen onder invloed van bepaalde micro-organismen en klimatologische omstandigheden. PLA, PHA en cellulose-gerelateerde biobased verpakkingsmaterialen zijn enkele van de biologisch afbreekbare opties.

-Bepaalde biobased verpakkingsmaterialen zijn onder andere omstandigheden afbreekbaar. Zo kunnen     biobased plastic verpakkingen die vergelijkbaar zijn met EPS, worden afgebroken met behulp van warmte, waardoor het een middel wordt om energie op te wekken in zogenaamde ‘warmteterugwinning’-operaties.

Dit verandert sommige van deze materialen in nog duurzamere opties, omdat naar schatting de vervanging van steenkool door “warmteterugwinning” van plastic afval de uitstoot van broeikasgassen met een kwart zou verminderen en de in Europa vereiste steenkoolimport met 15% zou verminderen.