Huis verzakt/ verzakking huis

Een verzakking van uw huis is lastig! U merkt dit bijvoorbeeld doordat u scheuren in de muren krijgt, uw deuren of ramen klemmen of dat er een hoogteverschil tussen de stoep en uw woning is. Dat zijn allemaal tekenen dat uw huis aan het verzakken is.

Het is belangrijk dat u een verzakking direct aanpakt en niet op zijn beloop laat. Los van dat u zelf hinder van de verzakking ondervindt, tast een verzakt huis ook de waarde van de woning aan.

Waardoor verzakt een huis?

In Nederland komt verzakking van huizen relatief veel voor. Dit komt doordat veel huizen tegen dijken aangebouwd staan, het grondwaterpeil zakt of door inklinking van de bodem. Nederland ligt onder de zeespiegel Zeker in veenrijke gebieden of gebieden met kleigrond, klinkt de bodem in waardoor grote delen van Nederland zakken en de huizen ook verzakken.

Los van de bodemverzakking kan een woning ook verzakken vanwege vochtverlies doordat het grondwater verdampt of grote bomen het vocht uit de grond trekken. Een huis kan ook verzakt raken door bijvoorbeeld verkeer of bouwactiviteiten in de directe omgeving. Als uw woning in een omgeving staat waar veel gebouwd wordt, kan de grond sneller verzakken dan wanneer er minder of niet wordt gebouwd.

Als er bij uw woning geen gebruik is gemaakt van heipalen, maar er direct op de bodemlaag is gefundeerd, heeft u grotere kans dat uw huis sneller verzakt.

Wat doet u als uw huis verzakt?

Als u tekenen van verzakking aan uw huis opmerkt, neemt u contact op met een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in funderingsherstel. Zij doen onderzoek naar de redenen waarom uw huis verzakt en kijken naar welke duurzame oplossingen voor uw woning mogelijk zijn. Ook zorgen zij dat de fundering wordt gestabiliseerd en dat uw huis niet verder verzakt.